Bài kiểm tra nói quý I năm 2023 của lớp SJ1.AE12

Kính mời Quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ1.AE12.
Ngày kiểm tra: 17/2/2023
Victor

Tracy

Trace

Tessa

Queenie

Nicky

Nelson

Nelly

Ned

Merlin

Lina

Lesley

Kyle

Kelly

Jerry

Jenny

Harry

Eva

Ester

Daniel

Billy

Benny

Ann

Amelia

Alex

 

 

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ