Hướng dẫn cách trả lời IELTS Speaking part 1

IELTS Speaking Part 1 được xem là phần giúp thí sinh “gây ấn tượng đầu tiên” với giám khảo. Vậy đâu là chiến thuật, cách trả lời IELTS Speaking part 1 tốt nhất? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng tư duy Linearthinking để trả lời và phát triển câu hỏi Part 1, cũng như cung cấp sample mẫu và kho đề khổng lồ để các bạn luyện tập.

Với IELTS Speaking Part 1, tuỳ vào loại câu hỏi mà có những cách bắt đầu câu trả lời khác nhau:
1. Câu hỏi dạng Yes – No
Thay vì đơn thuần trả lời câu hỏi này bằng “Yes, I do” hay “No, I don’t” thì thí sinh hoàn toàn có thể sử dụng những cấu trúc câu sau đây để trả lời một cách tự nhiên và đa dạng hơn.
YES NO
Of course I don’t think so
Without a doubt Unfortunately no
Absolutely I’d have to say no
Totally Not that I’m aware of
For sure Not that I remember
I believe so
Example:
Do you enjoy living in the city?
—-> Without a doubt! …. hoặc I’d have to say no.
2. Câu hỏi Wh-
Với những câu hỏi bắt đầu bằng Wh- hay How, thay vì đi thẳng vào câu trả lời ngay từ đầu, thí sinh có thể làm đa dạng cấu trúc câu trúc câu trả lời IELTS của mình bằng cách thêm vào vế sau:
 • To be honest…
 • I’d have to say that….
 • Actually,…
 • Well to be fair…
Example:
How often do you consume fast food?
—> To be honest, I eat it almost everyday….
3. Câu hỏi hỏi sở thích
Để trả lời câu hỏi hỏi về sở thích, thí sinh có thể dùng những cấu trúc sau để bắt đầu:
 • My favourite…. would be….
 • I have many …. I like but if I have to choose one, then it’ll be….
 • I’m really fond of….
 • I’m a big fan of…
 • I absolutely adore…
Example:
What is your favourite music genre?
—> Well to be fair I have many genres that I like but if I have to choose one it’ll be pop…

Cách phát triển câu trả lời IELTS Speaking Part 1

Part 1 thường yêu cầu thí sinh phải trả lời tầm 3 câu cho mỗi câu hỏi. Vậy làm sao để thí sinh dễ dàng phát triển ý?
=> Áp dụng Linearthinking nhé!
Với Linearthinking, thí sinh có thể sử dụng những công cụ sau để mở rộng câu trả lời của mình:
 • Give a reason (Đưa ra lý do): This is because…./ The reason for this is that…
 • Give an example (Đưa ra ví dụ): For example,…/ Let me give you an example…
 • Give an explanation (Đưa ra lời giải thích): Let me explain/ To be more specific,…/ What I mean is…/ What I’m trying to say is…
 • Give your feeling (Đưa ra cảm nhận): I find it…. / I feel…
Example:
What is your favourite music genre?
Well to be fair I have many genres that I like but if I have to choose one it’ll be pop. [Reason] The reason for this is that pop is so easy to listen to and it can help cheer me up whenever I feel down. [Example] Let me give you an example. Last night I was really blue because my girlfriend left me but after listening to some Justin Bieber I felt much better!
How often do you consume fast food?
I eat it almost everyday. [Explanation] To be more specific, I probably eat it around a few times a day. [Opinion] I find it extremely tasty and almost impossible to resist!
Chúc các bạn trả lời tốt IELTS Speaking part 1 nhé!
Bình luận
Liên hệ