Hướng dẫn cách trả lời IELTS Speaking part 2

IELTS Speaking Part 2 là cơn ác mộng với nhiều thí sinh vì nó đòi hỏi thí sinh phải có khả năng độc thoại trong suốt 2 phút! Nhiều thí sinh không thể nói trôi chảy trong khoảng thời gian 2 phút vì không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ cần nói 1-2 câu là đã cạn ý rồi. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn cho thí sinh cách trả lời IELTS Speaking part 2 cùng những công cụ hiệu quả nhất để mở đầu và phát triển ý tưởng, đồng thời cung cấp kho sample essay xịn sò cho thí sinh.

Cách mở đầu câu trả lời IELTS Speaking Part 2

Nội dung

Để trả lời câu hỏi IELTS Speaking Part 2, thay vì bắt đầu đi vào trọng tâm câu trả lời ngay thì thí sinh có thể sử dụng những cấu trúc câu sau để từ từ dẫn dắt vào câu trả lời:
 • I’d like to talk about….
 • There are many….. that I’ve seen/experienced/met in my life but today I want to talk about….
 • Today I’m going to tell you about….
 • The first thing that comes to my mind is….
 • Let me tell you about….
Example:
Describe a person who you look up to.
=> There are many amazing people that I’ve met in my life but today I want to talk about my brother.
Example 2:
Describe a piece of equipment that you find useful.
=> The first thing that comes to my mind is my computer.

Cách phát triển câu trả lời IELTS Speaking Part 2

Để đảm bảo bản thân có đủ ý để nói lưu loát trong vòng 2 phút, thí sinh có thể sử dụng những công cụ phát triển ý theo tư duy Linearthinking như sau:
1.  Cause:
Câu sau đưa ra nguyên nhân hay lí do cho câu trước
 • This is because…
 • The reason why is because…
2.  Effect:
Câu sau đưa ra kết quả của câu trước
 • Because of this,….
 • S + V so S + V
 • For that reason…
3.  Story:
Câu sau đưa ra ví dụ cho câu trước
 • Let me give you an example.
 • One example is…
 • I remember one time when…
 • Let me tell you the time when…
4.  Opinion:
Câu sau đưa ra ý kiến của người nói
 • I think…
 • I believe…
 • I consider it to be…
 • From what I know, it is….
5.  Feeling:
Câu sau đưa ra thái độ, cảm xúc của người nói
 • I find it…
 • I feel like it is ….
6.  Prediction:
Câu sau đưa ra dự đoán về tương lai
 • I think/hope S will….
Example:
Describe an interesting person you would like to meet.
 • Who this person is
 • What this person does
 • Why you think this person is interesting
 • And what you want to do with this person
Sample Answer
I’d like to talk about a very famous singer – Taylor Swift. She is one of the most talented songwriters and singers in the world. The reason why I want to meet her is because she has inspired me so much throughout the years. Her music really connects to my heart and I find it extremely relaxing to listen to her sing. I remember one time when I was sad because my boyfriend broke up with me, but then I happened to hear one of her songs on the radio. It was as if she was speaking to my heart. For that reason I really want to meet her and tell her how much she means to me.  I hope that I can finally see her in person one day. 

Lưu ý khi trả lời câu hỏi IELTS Speaking Part 2

Khi trả lời câu hỏi cho IELTS Speaking Part 2, thí sinh cần lưu ý những điểm sau:
 • Trước khi kết thúc câu trả lời nên nói “And that’s all I want to say. Thank you.” chứ đừng dừng lại đột ngột.
 • Nên cố gắng nói ít nhất 2 phút. Đừng sợ bị lố giờ vì giám khảo sẽ tự động ngắt bạn khi quá thời gian nhé!
 • Nên take note trước khi trả lời để cấu trúc bài nói tốt hơn. Tuy nhiên khi take note chú ý đừng nên ghi cả câu mà chỉ nên ghi những keywords để biết cần phải trả lời gì.

📋 Bài mẫu

Cùng quan sát thử 1 bài mẫu để hình dung rõ hơn cách trả lời IELTS Speaking Part 2 này nhé!

Đề bài

Describe a major decision you have taken in your life.
You should say:
 • What the decision was
 • What other choices were available to you
 • Why you made the decision you did
 • And explain if you think the decision was a good one.

Sample Answer

A really important decision I’ve made recently is to study abroad, which is the reason I’m here talking to you now. No-one from my family has ever had the chance to study abroad before. My parents were actually hoping I’d start working for our family textile business as soon as I graduate. I think it’s too soon to join the family business though. I really want to study marketing – especially fashion marketing – and English so I can sell our company products to buyers all over the world. If I study fashion marketing in the UK, I can learn how to do business in the fashion industry, which is of course very competitive and fast-moving. As for whether it was the right decision, I’m pretty confident it was and I can’t change my mind now anyway because I borrowed money from my parents to pay for my tuition. I’m going to do my best to finish my course and I will go back to my country with new ideas that will help expand our business. All I need now is to get a good score in IELTS. So, anyway, that’s an important decision in my life.
Chúc các bạn làm tốt IELTS Speaking Part 2 nhé!
Bình luận
Liên hệ