IELTS Seniors

KHÓA HỌC IELTS SENIORS

Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS 6.5.

Mục tiêu của khóa học: Nhằm giúp các bạn đạt được đầu ra IELTS 7.0+.

Thông tin khóa học

Thời lượng Bài kiểm tra
6 tháng 1 bài kiểm tra mỗi 3 tháng

Nội dung khóa học

IELTS FOUNDATION Ngữ pháp và từ vựng nâng cao (level C1+). Hoàn thiện các kỹ năng làm bài để đạt điểm số tối đa.

IELTS FOUNDATION Ở trình độ này, sẽ có nhiều buổi luyện đề để làm quen với áp lực thời gian và luyện đề sát với đề thi thật.

IELTS FOUNDATION Reading: Nâng cao các kỹ năng đoán nghĩa của từ, xác định đúng từ khóa để đạt được tối đa câu trả lời trong thời gian ngắn nhất.

IELTS FOUNDATION Listening: Luyện nghe đầy đủ bài test, xác định các yếu tố đánh lạc hướng.

IELTS FOUNDATION Speaking: Đưa ra ý kiến, sắp xếp ý tưởng có tính logic đối với các chủ đề khó như Crime, Politics… Đặc biệt Part 3, luyện tập phản xạ trước các tình huống ví dụ nhằm tự tạo thêm thời gian để suy nghĩ cho các câu hỏi khó, chiến thuật kiểm soát tốc độ trả lời. Vận dụng các từ vựng và ngữ pháp nâng cao vào bài nói chính xác nhất. Đặc biệt có các tuần luyện tập để giải đề IELTS, cơ hội để được làm quen cảm giác phòng thi, kiểm tra nói 1-1 với giáo viên, sửa lỗi phát âm, cách sử dụng từ.

IELTS FOUNDATION Writing: Lên dàn bài và viết bài hoàn chỉnh, phát triển bài văn chặt chẽ và theo 4 tiêu chí chấm điểm. Đặc biệt có các tuần luyện tập để giải đề IELTS, cơ hội để được làm quen cảm giác phòng thi, được sửa cách sử dụng từ và được chấm bài viết một cách cụ thể, hướng dẫn sửa lỗi và đưa ra các đề xuất để có 1 bài viết tốt nhất.

 

 

 

 

Bình luận
Liên hệ