IELTS Sophomores

KHÓA HỌC IELTS SOPHOMORES

Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS 5.0 – 5.5.

Mục tiêu của khóa học: Nhằm giúp học sinh đạt được đầu ra IELTS 6.0+.

Thông tin khóa học

Thời lượng Bài kiểm tra
6 tháng 1 bài kiểm tra mỗi 3 tháng

Nội dung khóa học

IELTS FOUNDATION Làm quen với các cấu trúc ngữ pháp nâng cao và phức tạp hơn, học từ vựng nâng cao và các chủ đề học thuật.

IELTS FOUNDATION Các bài tập đa dạng, mẫu câu hỏi bám sát đề IELTS thực tế.

IELTS FOUNDATION Reading: Đọc các bài dài với các chủ đề khó hơn, tổng hợp và tóm tắt ý chính.

IELTS FOUNDATION Listening: Cách thức paraphrase trong IELTS Listening, xác định các yếu tố đánh lạc hướng.

IELTS FOUNDATION Speaking: Tiếp cận các câu hỏi khó hơn và đòi hỏi suy luận logic, luyện tập tạo các mẫu câu dài và phức tạp và cách dùng từ đúng ngữ cảnh, luyện phát âm. Sắp xếp thời gian hợp lý và hiệu quả cho phần speaking part 2.

IELTS FOUNDATION Writing: Thực hành và luyện tâp các dạng đề qua các mẫu câu hoặc bài viết mẫu, sau đó tự rút ra template. Tập trung vào 4 tiêu chí chấm điểm để cải thiện, nâng band điểm.

 

 

 

 

Bình luận
Liên hệ