Tháng 8/2022

Lớp Ngày học Ca học Đối tượng học sinh Ngày khai giảng
Head Starters 2 Thứ 2-4-6 17h45 – 19h15 Từ 6 tuổi 15.8.2022
IELTS Freshmen Thứ 2-4-6 19h30 – 21h Đã đạt được cấp độ PET 1.8.2022
IELTS Freshmen Thứ 3-5-7 19h30 – 21h Đã đạt được cấp độ PET 1.8.2022
Super Juniors 4 Thứ 3-5-7 19h30 – 21h Đã đạt được cấp độ Flyers 1.8.2022
Super Juniors 4 Thứ 2-4-6 19h30 – 21h Đã đạt được cấp độ Flyers 1.8.2022

Tháng 9/2022

Lớp Ngày học Ca học Đối tượng học sinh Ngày khai giảng
Head Starters 1 Thứ 3-5-7 19h30 -21h Từ 6 tuổi chưa biết nói tiếng Anh 9.2022