Video bài kiểm tra nói Quý I lớp HS1.AE17

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Head Starters HS1.AE17.
Ngày kiểm tra: 17/3/2023
Phụ huynh vui lòng liên hệ Trung tâm nếu muốn được gửi video riêng của con mình nhé.
Yuri

Virginia

Tyson

Trina

Tina

Timmy

Timber

Tiger

Taffy

Sumy

Ruby

Piper

Mory

Lucas

Alina

Leon

Kason

Kai

Demi

Bill

Bella

Ariel

Anna

Andy

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ