Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ1.AE10

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ1.AE10.
Ngày kiểm tra: 22/2/2023
Victoria

Turbo

Tristan

Simon

Ryder

Ruby

Nessa

Nessa 2

Mercury

Max

Lionel

Landon

Kurtis

Keith

Julie

Doris

Brody 2

Brody 1

Britney

Bình luận
Liên hệ