Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ2.AE7

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ2.AE7.
Ngày kiểm tra: 22/2/2023
Tom

Tilly

Tiffany

Rachel

Noah

Mickey

Matt

Maria

Kent

Ken

Hector

Emma

Cindy

Brian

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ