Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ3.AE5

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ3.AE5.
Ngày kiểm tra: 20/2/2023
Willie

Tina

Tina 2

Nolan

Lily

Lana

Kaylee

Jenny

Jay

Janice

Holden

Helen

Emily

Derek

Cat

Bronson

Bali

April

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ