Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ3.AE6

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ3.AE6.
Ngày kiểm tra: 21/2/2023
Tom

Tia

Samuel

River

Peter

Paris

Lynn

Jimmy

Jelly

Jasmine

Delia

Decker

Christina

Cassy

Anna

Abby

Holden

Marvin

Mary

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ