Video bài kiểm tra nói Quý III lớp SJ1.AE10

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý III của lớp Super Juniors SJ1.AE10.

Ngày kiểm tra: 28/9/2022

Victoria

Turbo

Simon

Ryder

Ruby

Philip

Peter

Nessa 2

Nessa 1

Mercury

Lionel

Landon

Kurtis

Julie

Isaiah

Han

Doris

Brody2

Brody 1

Anthony

 

Bình luận
Liên hệ