Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp SJ1.AE11

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Super Juniors SJ1.AE11.
Ngày kiểm tra: 15/12/2022
Zander

Travis

Tanner

Suri

Serena

Sarah

Regina

Freddie

Peter

Pete

Nina 2

Nina 1

Nicole

Morgan

Mon

Julia

Ivy

Heather

Elsa

Eden

Anna

Bình luận
Liên hệ