Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp SJ2.AE7

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Super Juniors SJ2.AE7.
Ngày kiểm tra: 14/12/2022
Tom

Tilly

Tiffany

Rachel

Nicky

Minnie

Mickey

Matt

Maria

Kent

Ken

Hector

Flynn

Fiona

Emma

Cindy

Brian

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ