Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp SJ2.AE8

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Super Juniors SJ2.AE8.
Ngày kiểm tra: 13/12/2022
William

Steve

Nelson

Jenna

Ella

Dylan

Bessy

Allen

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ