Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp SJ2.AE9

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Super Juniors SJ2.AE9.
Ngày kiểm tra: 16/12/2022
Tony

Tom

Suzy

Steve

Shelby

Savanna

Ryan

Randy

Phoebe

Marshall

Kingston

Justin

Jackson

Hayden

Ethan

Cindy

Arden

Annette

Amber

Alice

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ