Video kiểm tra nói cuối khóa của lớp vỡ lòng Head Starters 1 HS1.29

Ngày khai giảng: 15/5/2022

Ngày kiểm tra: Thứ Bảy, ngày 6/8/2022

Các em học sinh đã thực hiện rất tốt phần nói của mình, nên việc quay video cho cả lớp đã diễn ra rất suôn sẻ.

Phụ huynh lưu ý đối với các lớp vỡ lòng từ Head Starters 1 đến Head Starters 3, học sinh chỉ được học nói nên chỉ có bài kiểm tra nói thôi ạ. Cũng giống như việc dạy nói tiếng Việt cho trẻ em Việt từ lúc 2-3 tuổi, việc học nói sẽ được thực hiện trước khi học đánh vần và viết. Trong giai đoạn học lớp vỡ lòng này, nếu bé còn chưa biết đánh vần hay chưa biết viết, phụ huynh đừng lo lắng nhé. Sau lớp Head Starters 3, học sinh sẽ được học ở cấp độ trên đầy đủ các kỹ năng bao gồm kỹ năng Viết và Ngữ pháp.

AE xin gửi phụ huynh video bài kiểm tra nói cuối khóa của lớp Head Starters HS1.29. Mỗi video là bài kiểm tra của  một học sinh. Tên tiếng Anh của học sinh hiện ở góc trái phía trên của video.

Bình luận
Liên hệ