IELTS Foundation

IELTS FOUNDATION Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS 3.0 –

IELTS Freshmen

IELTS FRESHMEN Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS 4.0 –

IELTS Sophomores

KHÓA HỌC IELTS SOPHOMORES Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS

IELTS Juniors

KHÓA HỌC IELTS JUNIORS Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS

IELTS Seniors

KHÓA HỌC IELTS SENIORS Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS

Super Juniors 1

KHÓA HỌC SUPER JUNIORS 1 Đối tượng học sinh: Học sinh từ 6 đến 10

Super Juniors 2

KHÓA HỌC SUPER JUNIORS 2 Đối tượng học sinh: Học sinh từ 7 đến 11

Super Juniors 3

KHÓA HỌC SUPER JUNIORS 3 Đối tượng học sinh: Học sinh từ 8 đến 12

Super Juniors 4

KHÓA HỌC SUPER JUNIORS 4 Đối tượng học sinh: Học sinh từ 9 đến 13

Super Juniors 5

KHÓA HỌC SUPER JUNIORS 5 Đối tượng học sinh: Học sinh từ 9 đến 13

Head Starters 1

LỚP TIẾNG ANH VỠ LÒNG HEAD STARTERS 1   Đối tượng học sinh: Các bé

Head Starters 2

  Điểm nổi bật 1. Mở ra cánh cửa với thế giới ngôn ngữ mới,

Liên hệ