IELTS Freshmen

IELTS FRESHMEN

Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS 4.0 – 4.5.

Mục tiêu của khóa học: Nhằm giúp học sinh đạt được đầu ra IELTS 5.0+.

Thông tin khóa học

Thời lượng Bài kiểm tra
6 tháng 1 bài kiểm tra mỗi 3 tháng

Nội dung khóa học

IELTS FOUNDATION Bắt đầu làm quen với format đề thi IELTS và luyện tập các kỹ năng làm bài.

IELTS FOUNDATION Ôn tập và cải thiện ngữ pháp và từ vựng với các chủ đề thông dụng trong kỳ thi.

IELTS FOUNDATION Luyện tập các dạng câu hỏi đọc, nghe, nói và viết ở mức độ cơ bản.

IELTS FOUNDATION Reading: Cách nhận biết từ khóa (keyword), skim, scan, phân tích các điểm ngữ pháp trong các câu hỏi IELTS.

IELTS FOUNDATION Listening: Tập nghe những thông tin cơ bản như chữ cái, chữ số, từ và các cụm từ đơn giản trong các ngữ cảnh quen thuộc.

IELTS FOUNDATION Speaking and Writing: Kỹ năng sử dụng từ ngữ, luyện tập phát âm và tạo câu một cách logic và mạch lạc; chủ yếu các dạng câu hỏi speaking part 1, tập viết câu và đoạn ngắn.

 

 

 

 

Bình luận
Liên hệ