Hướng dẫn cách viết Examples trong IELTS Writing Task 2

Examples là 1 phần vô cùng quan trọng trong IELTS Writing Task 2. Vậy viết

Các cấu trúc giúp bạn đạt 7.0+ Grammatical Accuracy trong IELTS Writing Task 2

Việc nắm rõ phần ngữ pháp cũng rất quan trọng trong quá trình chinh phục

Tổng hợp từ vựng PARAPHRASE trong IELTS Writing Task 1

1. Từ vựng về nhóm tuổi One person: He is 10 years old. He is

Bộ từ vựng khó chủ đề Environment

carbon dioxide = greenhouse gases (n) : khí thải nhà kính emissions (n) : khí

30 tính từ để paraphrase trong IELTS Writing bạn đã biết chưa?

 Traditional = conventional = orthodox: theo truyền thống  Beneficial = favourable = advantageous: có lợi

Kinh nghiệm viết Task 1 tốt hơn

Sau đây AE sẽ chia sẻ phương pháp hiệu quả để chuẩn bị cho Task

Cách viết dạng bài Problems & Solutions trong IELTS Writing Task 2

Problems and Solutions một trong những câu hỏi phổ biến nhất trong đề IELTS Writing

Cách viết dạng bài Cause – Effect trong IELTS Writing Task 2

Cause – Effect là dạng bài Writing có cấu trúc khá đơn giản và thường

Cách viết dạng Line Graphs trong IELTS Writing Task 2

Bạn có thể mô tả được dạng Line Graph. Cũng không khó lắm sau khi

Cách viết dạng Map trong IELTS Writing Task 1

Đối với những bạn đang luyện thi IELTS chắc hẳn rằng đều biết rằng ngoài

Cách viết dạng Diagram (Process) trong IELTS Writing Task 1

Trước đây dạng bài Process Diagram được coi là một trong những dạng bài hiếm

Cách viết Pie charts IELTS Writing Task 2

Pie Chart là một loại biểu đồ đặc biệt được thể hiện dưới dạng một

[Kinh nghiệm ôn IELTS] Tôi đã đạt IELTS 7.5/9.0 như thế nào?

Chia sẻ từ anh: Phạm Huy Hoàng – Thạc sĩ ngành Computer Science tại Đại

Định lượng từ (Quantifiers) trong IELTS Writing Task 2

Khi viết bài IELTS Writing task 2, chắc hẳn không ít lần các bạn loay

Liên hệ