IELTS Juniors

KHÓA HỌC IELTS JUNIORS

Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS 6.0 – 6.5.

Mục tiêu của khóa học: Nhằm giúp học sinh đạt được đầu ra IELTS 7.0+.

Thông tin khóa học

Thời lượng Bài kiểm tra
6 tháng 1 bài kiểm tra mỗi 3 tháng

Nội dung khóa học

IELTS FOUNDATION Luyện các kỹ năng làm bài thi để đạt điểm số tốt nhất.

IELTS FOUNDATION Ở trình độ này, sẽ có nhiều buổi luyện đề để làm quen với áp lực thời gian và luyện đề sát với đề thi thật.

IELTS FOUNDATION Reading: Hiểu nội dung và cấu trúc ngữ pháp trong bài đọc, từ đó sẵn sàng bước vào kỳ thi.

IELTS FOUNDATION Listening: Phân tích những ý chính trong bài nghe, xác định độ chính xác của đáp án.

IELTS FOUNDATION Speaking: Sắp xếp bố cục hợp lý và diễn đạt ý kiến rõ ràng (luyện tập để đáp ứng 4 tiêu chí chấm điểm) từ đó sẵn sàng bước vào kỳ thi.

IELTS FOUNDATION Writing: Luyện tập với các chủ đề khó, cách phát triển ý thành đoạn hoàn chỉnh, luyện viết chặt chẽ và có tính liên kết

 

 

 

 

Bình luận
Liên hệ