IELTS Foundation

IELTS FOUNDATION Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS 3.0 –

IELTS Freshmen

IELTS FRESHMEN Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS 4.0 –

IELTS Sophomores

KHÓA HỌC IELTS SOPHOMORES Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS

IELTS Juniors

KHÓA HỌC IELTS JUNIORS Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS

IELTS Seniors

KHÓA HỌC IELTS SENIORS Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS

Liên hệ