IELTS Foundation

IELTS FOUNDATION

Đối tượng học sinh: Học sinh đang có trình độ IELTS 3.0 – 3.5.

Mục tiêu của khóa học: Nhằm giúp học sinh đạt được đầu ra IELTS 4.0+.

Thông tin khóa học

Thời lượng Bài kiểm tra
6 tháng 1 bài kiểm tra mỗi 3 tháng

Nội dung khóa học

IELTS FOUNDATION Hoàn thành các cấu trúc ngữ pháp và viết được câu đơn, phức, ghép thông dụng trong IELTS.

IELTS FOUNDATION Tập trung vào luyện phát âm theo chuẩn IPA.

IELTS FOUNDATION Tiếp cận với từ vựng học thuật.

 

Bình luận
Liên hệ