Cấu trúc so that, such that công thức và cách sử dụng

Có thể nói cấu trúc so that và such that là 2 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh hay gặp và phổ biến trong tiếng Anh. Đây là 2 cấu trúc không chỉ áp dụng trong văn viết mà còn có thể sử dụng trong văn nói (speaking).

Việc sử dụng linh hoạt so that hay such that sẽ giúp bạn truyền tải phong phú cách nói và nhấn mạnh chủ đích của câu nói.

Hôm nay AEG mời các bạn tìm hiểu chi tiết về hai cấu trúc câu đơn giản nhưng rất hay này nhé.

1. Cấu trúc so…that

Nội dung

So…that có nghĩa là quá…đến nỗi mà. So That là một cụm từ tiếng anh mà khi dịch ra tiếng việt nó có nghĩa là Vậy Nên. Để nói đến lý do, mục đích, và giả thích cho mệnh đề đằng sau nó.

Ví dụ: I come home so that I can meet my boyfriend (tôi trở về nhà là để gặp bạn trai của tôi)

Qua ví dụ trên cho thấy So That là từ gắn ở giữa vế 1 và 2 để giải thích cho vế một lý do mà bạn trở về nhà là gì.

1.1 “So …that” với tính từ

Công thức: S + be + so + adj + that + S + V

Cấu trúc này đề chỉ một việc gì đó Quá dẫn đến nguyên nhân đằng sau. Để miêu tả tính chất của một sự vật nào đó
Ví dụ: The girl is so beautiful that everyone likes her (cô gái đó quá xinh
đến nỗi ai cũng yêu quý cô ấy)

1.2 So that + động từ chỉ cảm giác

Công thức: S + các động từ chỉ cảm giác + so + adj + that + S + V

Các động từ chỉ tri giác có thể là: feel, smell, sound, look, seem, taste,… thường dùng để miêu tả chất chất của một sự việc nào đó.

Ví dụ: I felt so angry that I decided to cancel the trip (tôi quá tức giận đến nỗi tôi đã hủy ngay chuyến đi)

1.3 So that + động từ thường

Công thức: S + V(thường) + so + adv + that + S + V

Cấu trúc so that này thường sử dụng với danh từ, thường trong các sẽ xuất hiện những từ như: so many, much, little,…

Ví dụ: He drove so quickly that no one can caught in him up (anh ta lái xe quá nhanh đến nỗi không ai có thể đuổi kịp anh ta)

1.4 So that + danh từ đếm được số nhiều

Công thức: S + V + so + many/few + plural/countable noun + that + S + V

Ví dụ: He has so many hats that he spends much time choosing the suitable one (anh ấy có quá nhiều mũ đến nỗi anh ấy mất rất nhiều thời gian để chọn được 1 cái thích hợp.)

1.5 So that + danh từ không đếm được

Công thức: S + V + so + much/little + uncountable noun + that + S+ V

Ví dụ: in the morning she drank so much water that she felt bad (vào buổi sáng cô ấy đã uống quá nhiều nước đến nỗi cô ấy cảm thấy khó chịu)

1.6 So that + danh từ đếm được số ít

Công thức: S + V + so + adj + a + danh từ đếm được số ít + that + S + V

Ví dụ: She has so good a telephone that she has used it for 5 years without any errors in it. (cô ây có một chiếc điện thoại tốt đến mức cô ấy đã sử dụng nó 5 năm mà không bị lỗi)

2. Cấu trúc such that

Công thức: Such + a/an (adjective) + noun +That + S + V

Ví dụ: she speaks to me in such a way that I always feel she is insulting me. (cô ấy nói với tôi thực sự khiến tôi cảm thấy như thế cô ấy đang chế nhạo mình vậy.)

Dùng Such ở đây để nhất mạnh cho danh từ cô ấy làm hành động gì đấy gây ảnh hưởng đến người khác. Khi có “a và danh từ” thì dùng Such trong câu này là hoàn toàn đúng.

Phân biệt so that và such that

3. Cách phân biệt giữa so that và such that

Khi học tiếng anh chúng ta thường gặp khó khăn với cấu trúc ngữ pháp của So… That và Such…. That, bạn không biết khi nào thì chúng ta nên sử dụng So và Khi nào thì nên sử dụng Such, bởi hai cấu trúc này đều dùng để nhấn mạnh cho một sự vật, một hiện tượng nào đó đẫn đến một kế quả mà bạn đang đề cập đến ở vế đứng sau nó. Vì vậy, hãy cùng tôi phân biệt cách dùng của 2 cấu cấu này nha.

Để sử dụng đúng cấu trúc trong tiếng anh của 2 ngữ pháp cấu trúc này bạn cần lưu ý và ghi nhớ các quy tắc sau

  1. Dùng such trước danh từ có “a” hoặc “an”
  2. Dùng So khi đứng trước các trạng từ và tính từ trong câu: So + adj/adv + That + S + V
Bình luận
Liên hệ