Happy women’s day 20/10

𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍'𝐒 𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟎/𝟏𝟎
Chúc phụ nữ trên toàn Việt Nam, không chỉ ngày 20/10 mà 364 ngày còn lại của năm luôn vui vẻ, hạnh phúc!
𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋’𝐒 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 xin gửi lời các em học sinh muốn nói với người phụ nữ các em yêu thương nhất trên đời. ❤️
Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ