Video bài kiểm tra nói Quý II

Trung tâm kính mời Quý phụ huynh xem video bài kiểm tra nói Quý II của các con ạ. Đây là những video được giáo viên tuyển chọn để được đăng lên Website của Trung tâm. Nếu Phụ huynh cần video của riêng con mình thì liên hệ để Trung tâm gửi nhé.
Nelly SJ1.AE12

Sarah SJ1.AE11

Regina SJ1.AE11

Pete SJ1.AE11

Morgan SJ1.AE11

Heather SJ1.AE11

Tilly SJ2.AE7

Tiffany SJ2.AE7

Emma SJ2.AE7

Lara SJ4.AE4

Dustin SJ4.AE4

Mina SJ4.AE3

Donny SJ4.AE3

Damon SJ4.AE3

Candice SJ4.AE3

Ryder SJ1.AE10

Declan SJ1.AE14

Truman SJ1.AE15

Vanna SJ1.AE15

Casper SJ1.AE15

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ