Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp SJ4.AE4

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Super Juniors SJ4.AE4.
Ngày kiểm tra: 19/12/2022
Venus

Madeline

Macy

Lara

Kurtis

Dustin

Dennis

Adam

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ