Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp SJ3.AE5

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Super Juniors SJ3.AE5.
Ngày kiểm tra: 19/12/2022
Nolan

Lily

Kaylee

Janice

Holden

Helen

Emily

Bali

April

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ