Cách viết Table trong IELTS Writing Task 1

Dạng bài Table ở phần thi IELTS Writing Task 1 thường khiến cho nhiều bạn hoang mang lo lắng khi đề cung cấp một số liệu tương đối lớn nhưng không bao gồm hình ảnh trực quan đi kèm, sẽ làm bạn khó so sánh. Biết được đều đó, AE chia sẻ với bạn cách làm bài Tables trong IELTS Writing Task 1  giúp bạn tránh lan man khi làm bài, hãy tham khảo ngay nhé!

Chúng ta sẽ giải đề IELTS Writing Task 1 Table bên dưới.

.Cách viết Table trong IELTS Writing Task 2

Cấu trúc bài IELTS Writing Task 1 Table

Nội dung

Cấu trúc 1 bài viết Tables cũng như các bài viết IELTS Writing Task 1 khác như sau:

 • INTRODUCTION: 1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ đồng nghĩa.
 • OVERVIEW: khoảng 2 câu (Nêu 2-3 ý quan trọng nhất từ biểu đồ. LƯU Ý: Không đưa số liệu vào phần này, chỉ đề cập tới các ý chính mà thôi.)
 • BODY 1: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)
 • BODY 2: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)

(LƯU Ý: đã có phần tổng quan, thì chúng ta không cần phần kết luận nữa).

Việc khống chế số câu và làm theo cấu trúc trên rất có lợi. Vì chúng ta bị khống chế thời gian và số câu, nên chúng ta sẽ bị “ép buộc” phải lựa chọn những số liệu quan trọng nhất để đưa vào bài, và dù bài có 50 số liệu đi chăng nữa, thì chúng ta biết rằng chúng ta cũng chỉ chọn khoảng 10 số mà thôi, 40 số còn lại ta sẽ không cần đưa vào bài. Điều này giúp ta hoàn thành bài trong thời gian nhanh nhất và có được những số liệu tốt nhất.

Cách viết IELTS Writing Task 1 Table

Sau khi đã có cấu trúc, chúng ta bắt tay vào làm từng phần một.

INTRODUCTION

1 câu – Paraphrase đề 

Đề thi: The table below shows key data on the demographics of four different countries.

Paraphrase đề trên dùng từ đồng nghĩa:

 • The table → Giữ nguyên The table
 • below → bỏ
 • shows key data on → compares// indicates// gives information about…
 • the demographics → nhìn vào biểu đồ ta thấy có 3 tiêu chí, nên ta sẽ paraphrase thành population, GDP per capita and average life expectancy.
 • of four different countries → of four different nations

Vậy là chúng ta đã có 1 mở bài hoàn chỉnh:

The table gives information about population, GDP per capita and average life expectancy of four different nations.

(Biểu đồ bảng đưa ra thông tin về dân số, GDP trên đầu người và tuổi thọ trung bình của 4 quốc gia khác nhau)

Công thức “in terms of” 

Có 1 công thức rất hay mà AE muốn giới thiệu với các bạn tại đây, đó là công thức “in terms of“.

Khi chúng ta thấy đề bài có dạng so sánh các quốc gia theo các tiêu chí nào đó, chúng ta có thể dùng cấu trúc “in terms of“, cụ thể như sau”

The chart + compares + countries + in terms of + tiêu chí/ thông tin so sánh

(Biểu đồ nào đó + so sánh + tên các quốc gia (nếu có) + các tiêu chí được so sánh)

Nếu ta vận dụng công thức trên đối với đề này, chúng ta sẽ có mở bài như sau:

→ The table compares four different nations in terms of population, GDP per capita and average life expectancy.

(Biểu đồ bảng so sánh 4 quốc gia khá nhau về các tiêu chí dân số, GDP trên đầu người và tuổi thọ trung bình)

Vậy là chúng ta có 2 cách viết mở bài cho đề bài này, mở bài nào cũng hay và đáp ứng đầy đủ yêu cầu!

OVERVIEW

Đối với dạng bài IELTS Writing Task 1 Table, chúng ta hãy nhìn theo từng cột, rồi theo từng hàng để chọn ra con số cao nhất hoặc thấp nhất.

Chúng ta hãy xem trong 4 quốc gia này, có quốc gia nào có các số liệu nổi bật nhất không? Số liệu nổi bật là con số lớn nhất hoặc nhỏ nhất.

Cách viết Table trong IELTS Writing Task 2
Chọn ra những con số nổi bật nhất (cao nhất/ thấp nhất)

Nhìn vào biểu đồ chúng ta dễ dàng nhìn thấy rằng:

 • Trung Quốc đông dân nhất nhưng GDP lại thấp nhất.
 • Mỹ có GDP lớn nhất nhưng tuổi thọ trung bình lại thấp nhất.
 • Anh có tuổi thọ trung bình lớn nhất, nhưng lại có số dân ít nhất.

Chúng ta có thể nêu cả 3 điểm nổi bật này vào bài. Tuy nhiên, thông thường AE chỉ chọn 2 tiêu chí nào nổi nhất mà thôi. Trong 3 tiêu chí trên AE chọn 2 tiêu chí đầu là Trung Quốc và Mỹ.

Chúng ta có thể bắt đầu phần tổng quan bằng các từ/ cụm từ sau:

Overall// It is clear that/ Generally,…

Những từ vựng chúng ta cần để viết tổng quan là:

 • nước đông dân nhất → the most populous nation
 • GDP đầu người thấp nhất/ cao nhất → the lowest/ highest GDP per person
 • tuổi thọ trung bình thấp nhất → the lowest life expectancy
 • GDP = economic output

Vậy là chúng ta sẽ có phần tổng quan như sau:

Overall, the most populous nation is China, but this country has the lowest GDP per person, while the US has the highest economic output per capita, but the lowest life expectancy.

(Tổng quan, quốc gia đông dân nhất là Trung Quốc, nhưng quốc gia này lại có GPD trên đầu người thấp nhất, trong khi Mỹ có sản lượng kinh tế trên đầu người cao nhất, nhưng tuổi thọ trung bình thấp nhất.)

(Bài này không có thời gian, do đó chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn để viết bài.)

BODY 1

Outline

Chúng ta sẽ có 2 khổ thân bài, nhưng chia 2 khổ theo tiêu chí nào đây? Khổ 1 viết gì và khổ 2 viết gì?

Các bạn có thể chia thân bài theo tiêu chí:

 • Chia theo quốc gia: Những quốc gia nào có nhiều số liệu nổi bật → ta cho vào thân bài 1, những nước còn lại cho vào thân bài 2.
 • Chia theo tiêu chí: Thân bài 1 nói về Population và GDP, thân bài 2 nói về Life expectancy.

Ở bài này AE sẽ áp dụng kiểu chia số 2, là chia theo tiêu chí.

BODY 1: Population và GDP

Population:

 • China:  ≈ 1.3 billion people (highest)
 • US: ≈ 318 million
 • UK: ≈ 65 million (lowest) =  half of Russia

GDP per person:

 • US: ≈ $54,000 (largest)
 • China: ≈ $6,800 (lowest)
 • UK: ≈ $41,800 → double Russia

THÂN BÀI 2: Average life expectancy

 • UK: 81.5 (highest)
 • US: 69.2 (lowest)
 • China and Russia: 75.2 and 72.3

Vậy là thân bài 1 chúng ta có 6 số liệu, thân bài 2 gồm 4 số liệu, cả bài sẽ gồm 10 số liệu.

Viết body 1

Từ vựng/ công thức chúng ta cần có để viết 2 khổ thân bài là:

 • has a total population of…: có dân số là bao nhiêu
 • followed by: theo sau bởi
 • with the figure being significantly lower: với con số thấp hơn rất nhiều
 • half the figure of…: bằng 1 nửa con số của…
 • per person = per capita: trên đầu người
 • around = about = approximately: khoảng, xấp xỉ
 • The figure for: con số cho
 • respectively: lần lượt là
 • while = whereas: trong khi

Vậy là chúng ta sẽ có 2 khổ thân bài như sau:

As can be seen from the table, China has a total population of over 1.3 billion, followed by the US with the figure being significantly lower, at nearly 319 million. The population in the UK is the lowest, at only around 65 million, half the figure of Russia. In terms of GDP per capita, the US has the largest number, at nearly $54,000, while the lowest figure is recorded in China, just about $6,800. GDP per person in the UK is approximately $41,800, almost double that of Russia.

According to the table, life expectancy, on average, of people in the UK is highest, at 81.5 years, while that of Americans is lowest only 69.2 years. The figures for China and Russia are 75.2 and 72.3 years respectively.

Bạn có bắt đầu khổ thân bài 1 bằng cụm từ “As can be seen from the…,”, bắt đầu thân bài 2 bằng cụm từ “According to the…,”

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Table

Vậy là chúng ta đã có 1 bài hoàn chỉnh:

The table compares four different countries in terms of population, GDP per capita and average life expectancy.

Overall, the most populous nation is China, but this country has the lowest GDP per person, while the US has the highest economic output per capita, but the lowest life expectancy.

As can be seen from the table, China has a total population of over 1.3 billion, followed by the US with the figure being significantly lower, at nearly 319 million. The population in the UK is the lowest, at only around 65 million, half the figure of Russia. In terms of GDP per capita, the US has the largest number, at nearly $54,000, while the lowest figure is recorded in China, just about $6,800. GDP per person in the UK is approximately $41,800, almost double that of Russia.

According to the table, life expectancy, on average, of people in the UK is highest, at 81.5 years, while that of Americans is lowest only 69.2 years. The figures for China and Russia are 75.2 and 72.3 years respectively.

(175 words)

Bài tập IELTS Writing Task 1 Table

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức ở bên trên để làm bài Table bên dưới nhé.

The table gives information about five types of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Table

INTRODUCTION

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

→ Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh: The table compares the numbers of five different kinds of vehicles that were registered in Australia in three different years, 2010, 2012 and 2014.

OVERVIEW

Khoảng 2 câu – chỉ nêu những đặc điểm nổi bật nhất/ chính nhất trong biểu đồ.

Overall, the numbers of all five types of vehicles registered increased over the period shown. In addition, the figure relating to registered passenger vehicles was the highest in all three years, but motorcycles saw the most dramatic growth.

BODY

OUTLINE

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

BODY HOÀN CHỈNH

In 2010, 11.8 million passenger vehicles were registered, while the figure for commercial ones was significantly lower at only 2.3 million. Over the following four years, the number of passenger vehicles rose by 10.2% to 13 million, whereas there were 0.4 million more commercial vehicles registered, a rise of 17.4%.

Turning to the remaining types of vehicles, the greatest increase was recorded for motorcycles, which grew from 540,000 registered in 2010 to 709,000 in 2014, an increase of 30.8%. During the same period, the numbers of heavy trucks and light trucks registered also rose, by 8.3% and 23.5%, respectively.

Bài mẫu

The table compares the numbers of five different kinds of vehicles that were registered in Australia in three different years, 2010, 2012 and 2014.

Overall, the numbers of all five types of vehicles registered increased over the period shown. In addition, the figure relating to registered passenger vehicles was the highest in all three years, but motorcycles saw the most dramatic growth.

In 2010, 11.8 million passenger vehicles were registered, while the figure for commercial ones was significantly lower at only 2.3 million. Over the following four years, the number of passenger vehicles rose by 10.2% to 13 million, whereas there were 0.4 million more commercial vehicles registered, a rise of 17.4%.

Turning to the remaining types of vehicles, the greatest increase was recorded for motorcycles, which grew from 540,000 registered in 2010 to 709,000 in 2014, an increase of 30.8%. During the same period, the numbers of heavy trucks and light trucks registered also rose, by 8.3% and 23.5%, respectively.

Bên trên là chia sẻ cách viết IELTS Writing Task 1 Table cho người mới bắt đầu; hy vọng bài viết hữu ích với bạn nhé!

Bình luận
Liên hệ