Hướng dẫn cách viết Examples trong IELTS Writing Task 2

Examples là 1 phần vô cùng quan trọng trong IELTS Writing Task 2. Vậy viết

Các cấu trúc giúp bạn đạt 7.0+ Grammatical Accuracy trong IELTS Writing Task 2

Việc nắm rõ phần ngữ pháp cũng rất quan trọng trong quá trình chinh phục

Tổng hợp từ vựng PARAPHRASE trong IELTS Writing Task 1

1. Từ vựng về nhóm tuổi One person: He is 10 years old. He is

Bộ từ vựng khó chủ đề Environment

carbon dioxide = greenhouse gases (n) : khí thải nhà kính emissions (n) : khí

30 tính từ để paraphrase trong IELTS Writing bạn đã biết chưa?

 Traditional = conventional = orthodox: theo truyền thống  Beneficial = favourable = advantageous: có lợi

Kinh nghiệm viết Task 1 tốt hơn

Sau đây AE sẽ chia sẻ phương pháp hiệu quả để chuẩn bị cho Task

Làm sao để nâng band IELTS Reading

Để nâng band Writing và Speaking lên 0.5 thực sự là một hành trình đầy

Cách viết dạng bài Problems & Solutions trong IELTS Writing Task 2

Problems and Solutions một trong những câu hỏi phổ biến nhất trong đề IELTS Writing

Cách viết dạng bài Cause – Effect trong IELTS Writing Task 2

Cause – Effect là dạng bài Writing có cấu trúc khá đơn giản và thường

Cách viết dạng Line Graphs trong IELTS Writing Task 2

Bạn có thể mô tả được dạng Line Graph. Cũng không khó lắm sau khi

Cách viết dạng Map trong IELTS Writing Task 1

Đối với những bạn đang luyện thi IELTS chắc hẳn rằng đều biết rằng ngoài

Cách viết dạng Diagram (Process) trong IELTS Writing Task 1

Trước đây dạng bài Process Diagram được coi là một trong những dạng bài hiếm

Cách viết Pie charts IELTS Writing Task 2

Pie Chart là một loại biểu đồ đặc biệt được thể hiện dưới dạng một

Kinh nghiệm học IELTS Listening

Có 2 lý do người học IELTS không thể nghe chứ chưa nói gì đến

Liên hệ