“I’m yours” bởi band nhạc bất đắc dĩ của AE

Band nhạc bất đắc dĩ của AE đây! Các bạn học sinh của AE không những học giỏi mà hát và chơi nhạc cụ và hát cũng hay nữa!

𝐈’𝐌 𝐘𝐎𝐔𝐑𝐒
Singers: 𝑊𝑦𝑎𝑡𝑡 & 𝑅𝑜𝑠𝑒
Guitarist: 𝐴𝑙𝑣𝑖𝑛
Drummer: 𝐻𝑢𝑟𝑙𝑒𝑦

Bình luận
Liên hệ