“Thì ra là vậy” tiếng Anh nói thế nào?

Trong tiếng Anh, có nhiều câu nói người bản xứ sử dụng hàng ngày nhưng hiếm được tìm thấy trong giáo trình học tiếng Anh nào. Vì thế, AE sẽ tổng hợp tất cả các câu nói như thế. Nếu bạn có câu nào muốn biết thì để lại dưới comment và AE sẽ tạo thêm video nhé.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ