Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ1.AE13

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ1.AE13.
Ngày kiểm tra: 23/2/2023
Yumi

Wyn

Tina

Terry

Polly

Paxton

Nick

Nate

Naomi

Lucia

Louis

Liam

Kris

Kenny

Hugh

Haley

Dalton

Cookie

Chloe

Celest

Annie

Heidi

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ