Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ1.AE11

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ1.AE11.
Ngày kiểm tra: 23/2/2023
Nicole

Morgan

Mon

Julia

Ivy

Hudson

Heather

Freddie

Elsa

Eden

Ben

Anna

Peter

Zander

Travis

Tanner

Suri

Serena

Sarah

Regina

Pete

Nina 2

Nina 1

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ