Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ2.AE8

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ2.AE8.
Ngày kiểm tra: 9/3/2023
Steve

Ella

Nelson

Jenna

William

Allen

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ