Video bài kiểm tra nói Quý I lớp HS3.AE15

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Head Starters HS3.AE15.
Ngày kiểm tra: 27/2/2023
Vanna

Tyra

Truman

Tessa

Sydney

Nina

Nancy

Minnie

Kylee

Ken

Jet

Jenny

Jason

Herman

Harper

Hannah

Hanly

Hank

Hana

Eddie

Darby

Clayton

Clara

Casper

Aiden

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ