Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ2.AE9

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ2.AE9.
Ngày kiểm tra: 24/2/2023
Tony 1

Tom 2

Steve

Shelby

Savanna

Sabrina

Randy

Phoebe

Marshall

Kingston

Justin

Jackson

Hayden

Ethan

Dylan

Cindy

Arden

Annette

Amber

Alice

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ