Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ4.AE3

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ4.AE3.
Ngày kiểm tra: 25/2/2023
Jack

Candice

Damon

Becky

Kevin

Donny

Mina

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ