Video bài kiểm tra nói Quý III lớp SJ1.AE11

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý III của lớp Super Juniors SJ1.AE11.
Ngày kiểm tra: 29/9/2022
Travis

Tanner

Suri

Serena

Sarah

Regina

Pete

Paisley

Nina 2

Nina 1

Nicole

Nelly

Ben

Morgan

Kurtis

Karen

Julia

Ivy

Hudson

Heather

Elsa

Eden

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ