Video bài kiểm tra nói Quý III lớp SJ1.AE9

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý III của lớp Super Juniors SJ1.AE9.
Ngày kiểm tra: 30/9/2022
Tony

Suzy

Steve

Savanna

Sabrina

Ryan

Randy

Phoebe

Marshall

Kingston

Kimmy

Justin

Jackson

Hayden

Ethan

Cindy

Arden

Amber

Alice

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ