Video bài kiểm tra nói Quý III lớp SJ1+.AE8

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý III của lớp Super Juniors 1+.AE8.

Ngày kiểm tra: 27/9/2022

Allen

Annette

Nelson

Max

Jenna

Ella

Dylan

Bessy

Nicky

Rose

Shelby

Trixie

William

Steve

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ