Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp SJ1.AE10

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Super Juniors SJ1.AE10.
Ngày kiểm tra: 14/12/2022
Victoria

Turbo

Tristan

Simon

Ryder

Ruby

Nicky

Nessa 2

Nessa 1

Mercury

Max

Lionel

Landon

Kurtis

Keith

Julie

Isaiah

Doris

Brody

Brody 2

Britney

Ava

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ