CÁCH LÀM TRUE-FALSE-NOT GIVEN (IELTS READING) KHẢ NĂNG CAO GHI ĐIỂM

AE biết rất nhiều bạn bị rối vì False và Not Given. Nên hôm nay AE chia sẻ các bạn các tips để làm tốt nhé! Tips rất hay, rất rõ ràng và mạch lạc.
BƯỚC 1: GẠCH KEYWORDS CÂU HỎI
Chúng ta chia câu hỏi thành các keyword chính tương ứng và gọi là A, B, C, D. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm từ đồng nghĩa trong đoạn văn, bao gồm A1, B1, C1 và D1
Chúng ta có các trường hợp sau:
1, Nếu A = A1, B=B1, C=C1, D = D1, đáp án là TRUE
2, Nếu A = A1, B=B1, C = C1, D >< D1, đáp án là FALSE ( Chú ý là ngược nghĩa nhé!)
3, Đối với NG:
Có 2 trường hợp xảy ra:
– TH1: A = A1, B = B1, C=C1, D không tìm thấy: Thì đáp án là NG
– TH2: Nếu không tìm thấy thông tin trong bài thì tức là NG luôn.
Tuy nhiên các bạn hãy lưu ý kỹ, vì thường cũng ít khi gặp trường hợp 2 lắm. Nhiều khi bạn không tìm thấy thông tin của bài, không có nghĩa là nó không có, chỉ là bạn chưa tìm thấy thôi. NG thường rơi vào trường hợp 1, tức là chỉ miss 1 thông tin chứ không phải là miss hết bạn nhé!
BƯỚC 2: ĐI TÌM KEYWORDS
Trong các keywords bạn gạch nên chú ý vào keyword nào bao gồm những yếu tố sau:
– Tên riêng
– Số
– Từ chuyên ngành
– Tên mà nằm trong ngoặc kép
– Từ có các đuôi khó paraphrasing
Những từ này rất khó paraphrase. Vì vậy, khi scan, bạn chỉ cần tập trung đi tìm những từ này trước cái đã, rồi mới quan tâm các keywords còn lại.
Ví dụ: The richer families in the “Missouri” programme had higher stress levels.
Từ khoá dễ tìm: Missouri
Từ khóa khó tìm hơn: rich families, programme, higher, stress levels (phải paraphrase lại những từ này)
BƯỚC 3: SCAN KEY WORD
Scanning là bước quan trọng. Sau khi xác định keywords thì chúng ta đi scan bài đọc. Với người bắt đầu đọc thường hay bị phân tâm bởi các từ mới không quan trọng, còn mình thì áp dụng bí kíp là ĐỌC CÂU, ĐỌC ĐOẠN VĂN chứ không đọc từng từ. Hãy lược hết các từ mới bạn thấy, và dựa trên những từ bạn biết để scan cho ra ý nghĩa của đoạn văn đó.
Ví dụ:
Passage: One form of pollution (– the release of greenhouse gasses that cause global warming – ) does appear to be a phenomenon (that is going to extend well into our future,) but its total impact (is unlikely) to pose a devastating problem. A bigger problem (may well turn out to be an) inappropriate response to it.
Tất cả các phrase nằm trong ngoặc đơn là cụm từ là không quan trọng để nắm thông tin của bài. Vì vậy chúng ta sẽ không cần đọc kỹ. Vì bước này chúng ta chỉ scan nội dung sơ lược và đi tìm keyword thôi.
BƯỚC 4: ĐỌC KỸ
Sau khi định vị được vị trí, thì lúc này đơn giản hơn nhiều. Bạn sẽ tập so sánh A = A1, B= B1, C=C1 như AE hướng dẫn ở trên để tìm ra đáp án đúng nhé.
Ví dụ:
Câu hỏi: A species is said to be extinct when only one individual exists
Câu trong passage: A species becomes extinct when the last individual dies.
So sánh các cặp từ khóa:
A = A1: A species = A species
B = B1: is said to be extinct = become extinct
C # C1: When only one individual exists = when the last individual dies
Vậy đáp án câu này là FALSE.
VD2: Passage 2 Test 2 Cambridge 5
Plato believed humor to be a sign of above-average intelligence.
Keywords: A: Plato, B: Humor, C: A sign, D: Above-average intelligence,
Passage: Plato expressed the idea that humor is simply a delighted feeling of superiority over others.
Nhìn vào câu hỏi ta có:
Từ khóa loại 1: Plato, humour
Từ khóa loại 2: believed, above-average intelligence
So sánh các cặp từ khóa:
A = A1: plato = plato
B = B1: Humour = Humour
C= C1: Above – average intelligence = superiority over others
D không thấy: A sign không phải là a feeling. Nên chính xác là D không tìm thấy.
Vậy đáp án là NOT GIVEN.
Với câu này rất nhiều bạn lựa chọn là FALSE, nhưng như các bạn thấy đấy. Để đáp án là FALSE, thì D phải ngược nghĩa với D1, nhưng trong trường hợp này, a sign và a feeling là không giống nhau, không trái nghĩa, vì thế sẽ là NG.
Bình luận
Liên hệ