THAY NGAY 4 CỤM TỪ NÀY NẾU KHÔNG MUỐN BỊ MẤT ĐIỂM TRONG IELTS SPEAKING

Những cụm dưới đây đều không sai và không cấm dùng trong Speaking vì trong Speaking không có giới hạn về từ mà chúng ta sử dụng như trong Writing. Tuy nhiên, những cụm dưới  là những cụm đã quá phổ biến nên chúng ta hãy thay thế bằng những cụm từ như trên để tạo sự khác biệt nhé.
1. I think that …
Đây là từ có thể nói là rất rất phổ biến khi chúng ta trả lời những câu hỏi Speaking, vừa là cụm từ để chúng ta bắt đầu trả lời câu hỏi, vừa là cách để chúng ta câu thời gian. Nhưng nếu bạn nào cũng dùng cum này thì giám khảo sẽ dần cảm thấy khó chịu vì nó không có gì đặc sắc và vô tình sẽ làm điểm nói của chúng ta giảm xuống.
=> Cụm từ thay thế:
 • From my perspective
 • As far as I know
 • To my knowledge
 • The way I see it
2. It is my personal opinion that …
Một cụm nữa cũng được nhiều bạn thi IELTS sử dụng để diễn đạt ý kiến của mình. Tuy nhiên, đây là một cách diễn đạt không tự nhiên cho lắm ở trong tiếng Anh và cũng không được nhiều người bản xứ dùng.
=> Cụm từ thay thế:
 • If you ask me, I would say …
 • In my view,
 • To be honest,
3. I don’t understand
Khi ta không hiểu câu hỏi nào đó trong IELTS, chúng ta có thể thể hiện luôn là chúng ta không hiểu về vấn đề được hỏi. Tuy nhiên, thể hiện bằng việc nói mỗi câu I don’t understand làm cho cuộc hội thoại sẽ rất cụt và giám khảo mất thiện cảm.
=> Cụm từ thay thế:
 • I do not have any experience in this field so I cannot give a definite answer to that.
 • I’m not interested in … so I have no idea about it.
 • It’s not easy to talk about a brand-new topic that I have no clue about.
4. That’s a very interesting question.
Đây là cụm mà chúng ta hay dùng để cảm thán khi bắt đầu trả lời câu hỏi. Tuy vậy, có lẽ do được các thí sinh sử dụng quá nhiều nên nó trở thành cliches và giám khảo không mấy thiện cảm nữa. Một là chúng ta đi thång vào câu hỏi hoặc là chúng ta hãy lựa chọn những cách câu giờ sau nhé.
=> Cụm từ thay thế:
 • That question really intrigues me.
 • That question really boggles my mind.
 • What a thought-provoking question!
Chúc các bạn luyện Speaking hiệu quả!
Bình luận
Liên hệ