300 TÌNH HUỐNG RÈN KỸ THUẬT BRAINSTORMING, PARAPHRASING VÀ SENTENCE BUILDING CHO IELTS WRITING VÀ SPEAKING

AE tặng các bạn 300 bài tập tình huống rèn 3 kỹ thuật Brainstorming, Paraphrasing và sentence building (có đầy đủ đề và file đáp án đi kèm). Đây cũng chính là 3 kỹ thuật tạo đột phá cho IELTS writing và speaking, vì vậy đừng bạn nào lười tải file về rồi để đấy mà hãy đọc và làm bài tập trong tài liệu, chắc chắn các bạn sẽ thu được nhiều kiến thức hay ho đấy.

Các bạn click vào link để tải nhé: 300 TÌNH HUỐNG RÈN KỸ THUẬT

Bình luận
Liên hệ