Cách viết dạng Map trong IELTS Writing Task 1

Đối với những bạn đang luyện thi IELTS chắc hẳn rằng đều biết rằng ngoài dạng Process thì dạng Map (bản đồ) ở phần thi IELTS Writing task 1 là một trong những dạng đề khó, yêu cầu bạn phải chọn, miêu tả những đặc điểm nổi bật trên map sau đó so sánh nếu cần thiết. Đồng thời bạn phải sử dụng cả thì hiện tại và thì quá khứ để mô tả bản đồ và sự phát triển của địa điểm đó.

A. Các dạng đề Map (bản đồ)

Nội dung

Đề Map ở phần thi IELTS Writing Task 1 thường sẽ có 2 dạng:

  • Dạng 1 bản đồ: yêu cầu thí sinh miêu tả một bản đồ và sử dụng thì hiện tại đơn, dạng này hiếm gặp hơn dạng còn lại.
  • Dạng nhiều bản đồ: yêu cầu thí sinh chọn các chi tiết, miêu tả và so sánh các bản đồ: quá khứ – hiện tại, quá khứ – quá khứ hoặc hiện tại – tương lai. Với dạng này, thí sinh dùng thì quá khứ, hiện tại, tương lai tùy theo thời gian của bản đồ.

B. Cấu trúc của bài Writing Task 1 dạng Map (Dạng 2 bản đồ)

  • Introduction: paraphrase câu hỏi đề bài
  • Overview: miêu tả những sự thay đổi chính trong 2 biểu đồ, như là thay đổi về: lượng dân cư, khu vực cây xanh nông thôn, cơ sở hạ tầng, các khu vui chơi giải trí,…
  • Detail 1: nêu những thay đổi đã xảy ra
  • Detail 2: nêu những thay đổi đã xảy ra

C. Từ vựng miêu tả những thay đổi

Động từ Nghĩa
Buildings Demolish
Knock-down
Miêu tả sự phá hủy
Replace Thay thế
Renovate Nâng cấp
Build
Construct
Erect
Xây
Reconstruct Xây lại
Extend
Expand
Enlarge
Miêu tả tòa nhà được làm to hơn
Relocate Đổi chỗ
Convert Biến đổi
Modernize Hiện đại hóa
Trees Clear
Cut-down
Remove
Miêu tả sự biến mất của cây cối
Plant Trồng cây
Leisure facilities Open
Set up
Mở
Develop Phát triển

D. Cấu trúc câu miêu tả sự thay đổi chung và cụ thể 

(nên dùng dạng câu bị động)

1. Miêu tả sự thay đổi chung (Overview)

Subject + witnessed/saw dramatic changes

VD: The town witnessed dramatic changes.

[Subject] + changed + considerably/dramatically + over + [time]

VD: The town changed considerably over the 30-year period.

2. Miêu tả sự thay đổi cụ thể

[Subject] + [location] + was/were + [Verb 3] + [time]

VD: The forest to the West of the park was completely cleared over the time period.

E. Một vài giới từ miêu tả địa điểm thường dùng

To the right, to the left

VD: The forest to the right of the lake was completely cut-down.

To the North/South/East/West

VD: The forest to the South of the hotel was removed.

In the center

VD: A golf course in the center of the town was set up.

Các giới từ khác: on/at/by/beside/from

VD: A hotel was constructed next to the lake.

The railway running from north to south was extended.

A new stadium was built on the vast grassland stretching from the center to the southern part of the town.

F. Bài viết mẫu dạng Map – IELTS Writing Task 1

Task 1: The maps below show the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014.

(Đề thi IELTS Writing task 1 ngày 22-02-2020)

1. Introduction:

The maps illustrate how a waterfront area of a town called Darwin changed from 2009 to 2014.

2. Overview:

Khu công nghiệp (industrial area) được thay thế bằng các vùng cho dân cư ở và giải trí, và cơ sở hạ tầng cũng được nâng cấp bằng việc thêm cảng và đường đi bộ.

Overall, the most significant changes can be seen in the central area of the town, where all of the industrial areas were removed, and thereafter the town was mainly used for residential purposes. Meanwhile, most of the facilities surrounding the lake remained unchanged.

3. Detail 1:

Industrial area (khu công nghiệp) trên bãi cỏ rộng từ phía nam trải lên được thay bằng cây cối. Harbor (bến cảng) và footpath (đường đi bộ) dẫn tới main road (đường chính) được xây thêm. Phần trên phía bắc của đường đi bộ có thêm residential buildings (tòa nhà dân cư) và university building (một trường đại học).

In 2009, on the vast grassland stretching from the center to the southern part of the town was sited an industrial area. Over the next 5 years, this industrial zone became non-existent, and was replaced by trees. To the southeast of the town, a new harbor was erected, and an additional footpath was established, leading from the harbor to the main road in the west of the town. This new footpath further divided the southern zone of the town into two distinct areas, the upper part of which had some new residential buildings and a new university one.

4. Detail 2:

Nói về khu vực được bao quanh bởi đường đi bộ, bao gồm sự thay đổi từ industrial area (khu công nghiệp) sang swimming pool (hồ bơi), giữ nguyên school (trường học), convention center (trung tâm hội nghị), main road (đường chính), và swimming pool (hồ bơi) ở bờ biển.

Regarding the area encircled by the footpaths, the former industrial area was converted into a swimming pool. The school and the convention center located in the vicinity of this area and the northern main road remained unchanged. The two swimming pools by the beach also remained in the same position over the given period.

(211 words)

Chúc các bạn học IELTS tốt và thành công! Nếu có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới nhé!

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ