Video bài kiểm tra nói Quý I lớp HS2.AE16

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Head Starters HS2.AE16.
Ngày kiểm tra: 18/2/2023
Troy

Sue

Spencer

Sally

Ryan

Ruby

Reed

Queenie

Nila

Nevin

Myra

Marcus

Lonny

Lilian

Kerry

Judy

Jessie

Francis

Beverly

Austin

Ada

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ