Video bài kiểm tra nói Quý I lớp SJ4.AE4

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý I của lớp Super Juniors SJ4.AE4.
Ngày kiểm tra: 20/2/2023
Venus

Patty

Madeline

Macy

Lara

Kurtis

Kenny

John

Dennis

Adam

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ