Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp HS1.AE16

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Head Starters HS1.AE16.
Ngày kiểm tra: 17/12/2022
Tyson

Troy

Sue

Spencer

Sally

Ryan

Ruby

Reed

Queenie

Myra

Megan

Marcus

Lonny

Lilian

Kerry

Judy

Jessie

Francis

Beverly

Ben

Ada

Austin

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ