Video bài kiểm tra nói Quý IV lớp HS2.AE14

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem video bài kiểm tra nói quý IV của lớp Head Starters HS2.AE14.
Ngày kiểm tra: 17/12/2022
Wilson

Tyler

Tracy

Tommy

Tom

Toby

Tony Alvin

Roman

Rio

Phoenix

Patrick

Parker

Nola

Monica

Melody

Luna

Kyler

Karter

Holly

Declan

Cain

Arden

Amy

Amanda

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ